שדרות במרכז

STEM Ecosystem שדרות

ECOSTEM21 בשדרות מהווה חלק מהותי מיוזמת "הישוב במרכז" של קרן רש"י, הפועלת לחיזוק תשתיות חברתיות ברשויות המקומיות כבסיס ליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. בין מנופי המוביליות אותם שדרות מקדמת במסגרת היוזמה יש מקום מרכזי לתחום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, המעניק לדור הצעיר כלים חיוניים לעתיד ברצף שמלידה ועד תעסוקה. הקמת האקוסיסטם נעשית בשיתוף עם קרן סמואלי ובליווי מקצועי של חברת TIES, שחברו לשותפים 'ביוזמת היישוב במרכז' – קרן רש"י, הרשות המקומית ומשרד החינוך.

"בשביל שהילדים יוכלו להצליח בכל תחום אנחנו צריכים לצייד אותם בארגז כלים שמתאים לעולם העבודה. מיומנויות המאה ה-21 כמו פתרון בעיות, חשיבה יצירתית ועבודת צוות, הכרחיות עבור ילדינו על מנת להכין אותם לאתגרי המחר. לכן פיתחנו את ECOSTEM21 שדרות"

אקוסיסטם שדרות

שלוש נקודות מבט - אקוסיסטם שדרות

מטרות ויעדים

החזון

קידום מוביליות חברתית-כלכלית ושוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה החיים בשדרות באמצעות רכישת מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ותפיסת ה-STEM שיאפשרו להם לבחור את עתידם האישי והמקצועי.

המנוע לתהליך: מינהלת יישובית רב-מגזרית

מנהלת יישובית שדרות פועלת כבר למעלה מ-4 שנים במהלכם בחרה תחומים מקדמי מוביליות אשר יש לקדם ביישוב, הגדירה בעיות ומטרות, יצרה הזדמנויות מקדמות מוביליות חברתית מגיל לידה ועד לתעסוקה ופעלה לביסוס תשתיות חברתיות והשקעה בהזדמנויות המקדמות מוביליות.

המנהלת בחרה בתחום מיומניות המאה ה-21 כתחום מוביליות נוסף בשדרות והאקוסיסטם הוא אחד מתוצריה.

הצורך

מרחב ההזדמנויות של הילד תלוי בין השאר במידת המוכנות שלו לאתגרי המאה ה-21 והעולם העבודה העתידי. היעדר של תמונת בוגר רלוונטית לאתגרי המחר, מונעת מכלל הגופים המעורבים בעיצובו של הילד לדבר בשפה אחידה ולפעול משותף על מנת להכינו לכך.

הפתרון המוצע

STEM Ecosystem ומיומנויות המאה ה-21 מציע גישה חדשנית המאגדת את כלל הגופים סביב שפה ומטרות משותפות ורותמת את כלל הגופים ליישום יעדים משותפים.

האקוסיסטם מתמקד בישוב כמפתח להכנת הילד לאתגרי המחר באמצעות חיזוק התשתיות החברתיות בישוב. אקוסיסטם חזק מנגיש הזדמנויות לילדים ולתושבים בישוב וכך מקדם את המוביליות החברתית שלהם.

תכנית קולקטיבית
תשפ"ב - תשפ"ד

21 ECOSTEM

שדרות | 2021 תשפ"א

ניוזלטר מרץ 2021

הרצאה של אורי הרמן לצוות אקוסיסטם שדרות

סיכום אירוע השקת אקוקסיסטם שדרות

סרטון שדרות השקת אקוסיסטם

מצגת השקת אקוסיסטם

סיכום אירוע השקה Infographic

זום השקת אקוסיסטם

מפגשי Design Studio שדרות

הזמנה ל-4 מפגשי Design Studio ​

Design Studio 1

Design Studio 2

Design Studio 3

אנשי קשר

מיכל דדון

מנהלת אקוסיסטם

כתבו לנו

עקבו אחרינו #

גלריית תמונות

שותפי ה-Ecosystem

משרד החינוך
קרן רשי

גופים מומחים מייעצים