קרית מלאכי במרכז

STEM Ecosystem קרית מלאכי

ECOSTEM21 בקרית מלאכי מהווה חלק מהותי מיוזמת "הישוב במרכז" של קרן רש"י, הפועלת לחיזוק תשתיות חברתיות ברשויות המקומיות כבסיס ליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. בין מנופי המוביליות אותם קרית מלאכי מקדמת במסגרת היוזמה יש מקום מרכזי לתחום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, המעניק לדור הצעיר כלים חיוניים לעתיד ברצף שמלידה ועד תעסוקה. הקמת האקוסיסטם נעשית בשיתוף עם קרן סמואלי ובליווי מקצועי של חברת TIES, שחברו לשותפים 'ביוזמת היישוב במרכז' – קרן רש"י, הרשות המקומית ומשרד החינוך.

חוברת ועדת היגוי קרית מלאכי

מהלך האקוסיסטם בקריית מלאכי הנו ציר מרכזי בעשייה החינוכית בעיר. ​ היום, ברור לנו מתמיד, כי STEM ומיומנויות המאה ה21 הוא תחום הנוגע לכל ילד, נער, צעיר ובוגר, על כלל המרחב החינוכי הקיים בעיר.

ECOSYSTEM21

החזון

קידום מוביליות חברתית-כלכלית ושוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה החיים בקרית מלאכי באמצעות רכישת מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ותפיסת ה-STEM שיאפשרו להם לבחור את עתידם האישי והמקצועי.

המנוע לתהליך: מינהלת יישובית רב-מגזרית

מנהלת יישובית קריית מלאכי פועלת כבר למעלה מ-4 שנים במהלכם בחרה תחומים מקדמי מוביליות אשר יש לקדם ביישוב, הגדירה בעיות ומטרות, יצרה הזדמנויות מקדמות מוביליות חברתית מגיל לידה ועד לתעסוקה ופעלה לביסוס תשתיות חברתיות והשקעה בהזדמנויות המקדמות מוביליות.

המנהלת בחרה בתחום מיומניות המאה ה-21 כתחום מוביליות נוסף בקרית מלאכי והאקוסיסטם הוא אחד מתוצריה

הצורך

מרחב ההזדמנויות של הילד תלוי בין השאר במידת המוכנות שלו לאתגרי המאה ה-21 והעולם העבודה העתידי. היעדר של תמונת בוגר רלוונטית לאתגרי המחר, מונעת מכלל הגופים המעורבים בעיצובו של הילד לדבר בשפה אחידה ולפעול משותף על מנת להכינו לכך.

הפתרון המוצע

STEM Ecosystem ומיומנויות המאה ה-21 מציע גישה חדשנית המאגדת את כלל הגופים סביב שפה ומטרות משותפות ורותמת את כלל הגופים ליישום יעדים משותפים.

האקוסיסטם מתמקד בישוב כמפתח להכנת הילד לאתגרי המחר באמצעות חיזוק התשתיות החברתיות בישוב. אקוסיסטם חזק מנגיש הזדמנויות לילדים ולתושבים בישוב וכך מקדם את המוביליות החברתית שלהם.

ניוזלטר מרץ 2021

ניוזלטר ינואר 2021

סיכום Design Studio קרית מלאכי

סיכום Design Studio 4

מציירם את התהליך

אנשי קשר

כתבו לנו

שותפי ה-Ecosystem

קרן רשי
משרד החינוך

גופים מומחים מייעצים