STEM ecosystems | STEMaianot

STEM Ecosystem עמק המעיינות

עמק חינוך

נפגשים, לומדים ויוצרים יחד

משנת 2017 עמק המעיינות בשיתוף וליווי רשת דרכא והפדרציה בקליבלנד מקדמות את יישום תהליך STEMaianot, תהליך זה הוא הקומה הנוספת של תהליך ‘עמק חינוך’ אשר מלווה את פיתוח התפיסה החינוכית בעמק המעיינות ב-10 שנים האחרונות.

  • שנת הפעילות הראשונה הוקדשה ללימוד הנושא, למיפוי הקיים, החסר והרצוי ולתכנון תהליכי העבודה והמשאבים הנדרשים.
  • השנה השנייה הוקדשה להמשך בניית תכנית האב, והתחלה של התנסויות בשטח. במקביל, הוקמה גם נבחרת מנחים.
  • השנה השלישית הוקדשה ללמידה מהצלחות ע"י צפייה וניתוח של עשיית ה-STEM בשטח וכן להרחבת מעגל המנחים במסגרות השונות בעמק. כמו כן, בשנה השלישית הושם דגש על האקוסיסטם ושילוב התעשייה בעשייה החינוכית של ה-STEM.

"החינוך בעמק המעיינות הוא קטר הצמיחה המרכזי והמוביל בפיתוח העתידי של האזור כולו. הוא פורש את זרועותיו ומשלב אותן עם אנשים, קהילות, חקלאות,תיירות,טכנולוגיה, תרבות, טבע ונוף.
אנו מאמינים בחינוך איכותי ומשמעותי הנותן הזדמנות לכל תלמיד ותושב לממש את חוזקותיו ולהביאן לידי ביטוי במרחבים האזוריים, המשלבים פעילות מקצועית בתחומים שונים עם עשייה חינוכית יזמית וחדשנית."

יורם קרין, ראש המועצה

עקרונות STEMaianot

אנשי קשר

יאיר להמן

מנהל אקוסיסטם

מור קרסין

מנהלת מרכז עידן טכנולוגי

כתבו לנו

עקבו אחרינו stemaianot#

גלריית תמונות

שותפי ה-Ecosystem

STEM ecosystems | STEMaianot