נוף הגליל במרכז

STEM Ecosystem נוף הגליל​

ECOSTEM21 בנוף הגליל מהווה חלק מהותי מיוזמת "הישוב במרכז" של קרן רש"י, הפועלת לחיזוק תשתיות חברתיות ברשויות המקומיות כבסיס ליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. בין מנופי המוביליות אותם נוף הגליל מקדמת במסגרת היוזמה יש מקום מרכזי לתחום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, המעניק לדור הצעיר כלים חיוניים לעתיד ברצף שמלידה ועד תעסוקה. הקמת האקוסיסטם נעשית בשיתוף עם קרן סמואלי ובליווי מקצועי של חברת TIES, שחברו לשותפים 'ביוזמת היישוב במרכז' – קרן רש"י, הרשות המקומית והחברה למתנ"סים.

חזון יעדים ומטרות - בקרוב

אנשי קשר

רחל

מנהלת אקוסיסטם

כתבו לנו

עקבו אחרינו #

שותפי ה-Ecosystem