STEM Ecosystem באר שבע

לקידום מצויינות מדעית טכנולוגית בבאר שבע

נפגשים, לומדים ויוצרים יחד

ב-2017 ,חברו יחד מספר קרנות פילנתרופיות בהובלת ה-(Network Funders Jewish - JFN)
על מנת להקים ולעצב אקוסיסטם בבאר שבע שמטרתו לקדם את המצוינות המדעית טכנולוגית בעיר: מהגיל הרך ועד לעולם התעסוקה. הקרנות הפילנתרופיות אשר חברו להתנעת המהלך בבאר שבע: קרן ביחד (קרסו), קרן גילברט, קרן דניאל (חוסידמן), קרן טראמפ, קרן סמואלי, קרן רש"י וחברת ברודקום. במהלך שנת 2018 החל תהליך עיצוב האקוסיסטם בהובלת הרשות המקומית וארגון שיתופים כארגון השדרה של המהלך, בשיתוף פעולה עם ארגון TIES
(STEM in Excellence for Institute Teaching) המפתח ומיישם את המודל בארה"ב.

באר שבע מהווה מטרופולין של מצוינות מדעית-טכנולוגית ברמה הלאומית והבינלאומית המוביל לשיפור איכות החיים ושגשוג כלכלי של העיר והאזור

מטרות ויעדים

ייעוד

לקדם את מימוש פוטנציאל האנושי בתחומי ה-STEM של תושבי באר שבע והמטרופולין, לאורך כל הרצף מגיל הרך ועד לתעסוקה.

מטרת העל

הגדלת מספר הבוגרים במגוון מקצועות ה-STEM המשתלבים ביחידות איכות טכנולוגיות בצה”ל, בהשכלה הגבוהה ובתעשייה מקומית מתקדמת וחדשנית, תוך מתן שיויון הזדמנויות והבטחת ייצוג הולם לכל המגזרים

מנופי פעולה

מנוף לפעולה הינו מוקד התערבות שיצירת שינוי בו תביא לתוצאה ניכרת ביחס להשגת המטרה.
המנופים שנבחרו למהלך בבאר שבע זוהו והוגדרו ע”י משתתפי פורום התכנון על בסיס המיפוי שנעשה בבאר
שבע, כמוקדי ההתערבות המרכזיים הנדרשים לטובת השגת מטרת העל.

ניוזלטר אוקטובר 2021

October Newsletter 2021

כנס באר שבע - אקוסיסטם של חדשנות

יומיים מעשירים וייחודיים בכנס באר שבע – אקוסיסיטם של חדשנות הגיעו לסיומם.

היום הראשון, התמקד בהשפעת האקוסיסטם על באר שבע ובקידום ארבעת מנופי הפעולה שהוגדרו ע”י חברי האקוסיסטם.

ביום השני, הרחבנו את הפריזמה בהסתכלות על מרחב מטרופולין נגב ובחיבור ישיר למשרד החינוך בבניית שותפות משמעותית, עמוקה וארוכת טווח לקידום ה- STEM.

למצגת הכנס, הקלטות ומצגות נוספות בעמוד האירוע >>

סרטונים

סרטון מסכם שנה ראשונה

סרטונים

סרטון מסכם שנה שנייה

אנשי קשר

דפני קרן לפידות

מנהלת אקוסיסטם

כתבו לנו

גלריית תמונות

שותפי ה-Ecosystem

הובלה מקצועית אסטרטגית

השותפות הפילנתרופית

שותפי ה-Ecosystem