STEM Ecosystem אשכול בית הכרם

קידום שוויון הזדמנויות ואיכות חיים גבוהה עבור כלל תושבי אשכול

נפגשים, לומדים ויוצרים יחד

אשכול בית הכרם הוא איגוד ערים המאגד 7 רשויות ומהווה מנוף ליצירת הזדמנויות כלכליות, סביבתיות וחברתיות חדשות במרחב. האשכול מקדם צמיחה וחדשנות באזור ומייצר תשתית של אמון ושיתוף בין הרשויות החברות בו וכלל הגופים הפועלים באזור. חזון האשכול יתגשם באמצעות התבוננות ייחודית על המרחב, חוזקותיו ונכסיו, עידוד הפסיפס הרב-תרבותי, באמצעות שיטות פעולה גמישות ויצירתיות ובאמצעות קידום שיח פתוח ומשתף לטובת כלל התושבים והקהילות באזור בית הכרם בגליל.
הרשויות החברות באשכול הן: כרמיאל, מועצה אזורית משגב, בענה, דיר אל אסד, מג'ד אל כרום, נחף וראמה האשכול הוקם מתוך ההבנה כי פיתוח ברמה המקומית הינו מוגבל וכי שורה ארוכה של יוזמות ופרוייקטים יכולים לשאת פרי כאשר הם מטופלים דרך תכנון ויישום אזורי. השותפים להקמה ולליווי האשכול הם משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט.

אשכול בית הכרם יהווה מנוף ליצירה ומימוש הזדמנויות חדשות במרחב: כלכליות, סביבתיות וחברתיות.
יקדם צמיחה וחדשנות באזור, וייצור תשתית של אמון ושיתוף בין הרשויות החברות בו וכלל הגופים הפועלים בגליל.

חזון ועקרונות

קידום שוויון הזדמנויות ואיכות חיים גבוהה עבור כלל תושבי האשכול המונע על ידי:

מידעון אוקטובר 2021

כנס אשכול בית הכרם בפארק הייטק בר לב 20.4.21

צלמת: בר גוטהרץ

אנשי קשר

טל חכים דרומי

מנהלת אקוסיסטם

גלי הוכמן ברשאי

מנהלת חברה וקהילה באשכול

רונית עובדיה

מנכ"לית האשכול

כתבו לנו

גלריית תמונות

שותפי ה-Ecosystem

קרן רשי

כרמיאל
كرميئيل

דיר אל אסד
دير الأسد

בענה
البعنة

ראמה
الرامة

משרד הפנים
وزارة الداخلية

משגב
مسجاف

נחף
نحف

מג'ד אל כרום
مَجْد الْكُرُوم