אופקים במרכז

STEM Ecosystem אופקים

ECOSTEM21 באופקים מהווה חלק מהותי מיוזמת "הישוב במרכז" של קרן רש"י, הפועלת לחיזוק תשתיות חברתיות ברשויות המקומיות כבסיס ליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. בין מנופי המוביליות אותם אופקים מקדמת במסגרת היוזמה יש מקום מרכזי לתחום ה-STEM ומיומנויות המאה ה-21, המעניק לדור הצעיר כלים חיוניים לעתיד ברצף שמלידה ועד תעסוקה. הקמת האקוסיסטם נעשית בשיתוף עם קרן סמואלי ובליווי מקצועי של חברת TIES, שחברו לשותפים 'ביוזמת היישוב במרכז' – קרן רש"י, הרשות המקומית ומשרד החינוך.

חזון יעדים ומטרות - בקרוב

מפגשי Design Studio אופקים

Design Studio 1

Design Studio 2

Design Studio 3

אקוסיסטם אופקים

הופק ע"י בית ספר "אשלים"

מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול

אנשי קשר

יהלי אבו

מנהלת אקוסיסטם

כתבו לנו

עקבו אחרינו #

שותפי ה-Ecosystem