ייעוד

לקדם את מימוש פוטנציאל
STEM – ההון האנושי בתחומי ה
של תושבי באר שבע והמטרופולין, לאורך כל הרצף מגיל הרך ועד לתעסוקה.

מטרת העל

הגדלת מספר הבוגרים במגוון המשתלבים ,STEM – מקצועות ה
ביחידות איכות טכנולוגיות בצה”ל,
בהשכלה הגבוהה ובתעשייה מקומית מתקדמת וחדשנית, תוך מתן שיויון הזדמנויות והבטחת ייצוג הולם לכל המגזרים

מנופי פעולה

מנוף לפעולה הינו מוקד התערבות שיצירת שינוי בו תביא לתוצאה ניכרת ביחס להשגת המטרה.
המנופים שנבחרו למהלך בבאר שבע זוהו והוגדרו ע”י משתתפי פורום התכנון על בסיס המיפוי שנעשה בבאר
שבע, כמוקדי ההתערבות המרכזיים הנדרשים לטובת השגת מטרת העל.

דילוג לתוכן