Israel STEM Ecosystems

Community of Practice

לומדים ויוצרים יחד בקהילת STEM Ecosystems בישראל

STEM Ecosystems CoP

Community of Practice

נפגשים, לומדים ויוצרים יחד

קהילה המיישמת את יוזמת STEM Ecosystems ברחבי העולם.
יוזמה זו, שנבנתה על למעלה מעשור של מחקר על שיתופי פעולה מצליחים ב-STEM, מטפחת ומצמיחה הזדמנויות למידה STEM יעילות עבור כל הצעירים.

אקוסיסטם Ecosystem

כל אחד מהשותפים במרחב תורם תרומה ייחודית והכרחית, שיוצרת שלם שהוא יותר מסכום חלקיו.

למידה בכל מקום

למידה מתמשכת בדיאלוגים עם שותפים בארץ ובעולם

STEM לכולם

כל אחד מתפתח ומתקדם ביחס לעצמו. מצוינות לכולם

תרבות פעילה

מעודדת שינוי, הקשבה והשתקפות, נטילת סיכונים, חדשנות, שיתופי פעולה ושיתוף ידע, מחויבת למדידה והערכה מכוננת

קהילת STEM Ecosystems בישראל

המקום ללמוד ולהעמיק על STEM ואקוסיסטם מהארץ

קהילות STEM Ecosystems בעולם

קהילות STEM Ecosystems בעולם

84 קהילות STEM Ecosystems ברחבי העולם
המיישמות את יוזמת STEM Ecosystems CoP

מאגר הידע

המקום ללמוד ולהעמיק על STEM ואקוסיסטם מהארץ והעולם